Policy / Köpvillkor

ET Easy Tecnik / easytec.se Allmänna Försäljningsvillkor.
De Allmänna Försäljningsvillkoren gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalas.

PRISER OCH FRAKT
Aktuella produktpriser lämnas på easytec.se’s hemsida vilka gäller om inget annat avtalas.
Priser anges i SEK inkl. moms. Fraktkostnad ingår. easytec.se äger rätt att ändra priser utan föregående avisering.

BETALNINGSVILLKOR OCH SÄKERHET
Betalning erläggs genom Qvickly Checkout.

Qvickly Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på internet. Genom att fylla i några enkla uppgifter identifierar du dig och du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst. Betalningssätten som erbjuds är faktura, delbetalning , kort och swish.

Det går också bra att betala via Paypal Checkout om så önskas.

BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE
Vid genomförandet av ett köp hos easytec.se accepterar kunden de Allmänna Försäljningsvillkoren.
Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att fullfölja dessa i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en manuell mottagningsbekräftelse till angiven e-post och utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från easytec.se’s lager erhåller kunden en elektronisk orderbekräftelse till angiven e-post när ordern är på väg. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden som är bunden till sin order redan efter orderläggning.

LEVERANS
Leverans sker inom Sverige och av easytec.se’s anlitad transportör eller budfirma.
Vår leveranstid varierar mellan 2-8 dagar beroende på produkt och beställning.

Easytec.se äger inget ansvar för leveransförsening oavsett förseningsorsak, såsom försening hos transportör och försening eller restnotering hos produkttillverkare eller annat förhållande.

ÅNGERRÄTT
Oavsett skäl till att du inte är nöjd med en produkt du beställt kan du utnyttja din lagstadgade ångerrätt. Du kan åberopa din ångerrätt, inom 14 kalenderdagar efter att produkten har levererats till dig eller till en tredje part som angivits av dig (annan än transportören), genom att informera oss om att du vill returnera produkten, eller om du har beställt flera varor som skickats med delad leverans, inom 14 kalenderdagar efter det att den sista produkten levererades, utan att ge oss något skäl.

Om du utnyttjar din ångerrätt, är du skyldig att skicka produkterna till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar från den dag då du har meddelat oss att du åberopar din ångerrätt.

Var vänlig och se till att de produkter som du returnerar är kompletta och att dessa inte används på något annat sätt än vad som är rimligt nödvändigt för att bestämma om du vill behålla produkterna. Om du bryter mot ovanstående och produktens värde minskar som följd därav, kan vi hålla dig ansvarig för ett sådant minskat värde.

Om du informerar oss om att du vill returnera en produkt, återbetalar vi alla betalningar, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för eventuella extrakostnader som följer av du väljer en annan leveranstyp än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att utöva din ångerrätt. Vi kan dock välja att hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått produkterna tillbaka eller tills du har bevisat att du skickat tillbaka produkterna.

REKLAMATION
Vid leverans ansvarar kunden för genomförande av produktkontroll och säkerställande att leverans överensstämmer med lagd order. För att reklamation av felaktig eller skadad produkt ska vara giltig är det kundens ansvar att omedelbart efter upptäckt fel reklamera till Easy Tecnik / easytec.se på angivet sätt. Dock senast 7 dagar efter fakturadatum. Vid reklamation ska ordernummer, fakturanummer och reklamationsorsak alltid anges.

FORCE MAJEURE
Easy Tecnik / easytec.se äger gentemot kunden rätt att, utan ersättningsskyldighet, inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Easy Tecnik / easytec.se kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse eller för fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

VID TVIST
Vid eventuell tvist följs Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

ÖVRIGT
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt slutförsäljning.