Personlig IT Services & Shop

Ni köper eller leasar inte enbart produkter utan också vår personliga kompetens till hands i form av drift,
service och teknisk konsultation. 
Inriktningen är på mindre och medelstora företag och vi siktar på långvariga relationer.
Vi erbjuder funktionslösningar med stationära och bärbara datorer, mjukvaror, servrar, datalagring, nätverk, backup-system, distans
backup-service, web-hotell, web-design, m.m.
Sekretessavtal tecknas med de kunder som önskar detta.

Service, uppdatering, Support & Repaire Center.

Tänk på att serva era system för bättre prestanda och
användarvänlighet, föregå ev. olyckor.
Ex: damm är ett gissel i datorerna. Det kan till ex. stänga lufttillförslen till processor vilket gör 
att datorn överhettas och processorn förstörs. Damm kan vara strömledande,
så damm på moderkortet kan medföra kortslutning mellan
kretsarna och effekten blir ofta havererad dator.

Rengöring – städning

Vi lägger upp service med ca 6 månader intervaller.
Där städar vi datorerna invändigt och tittar över system, virus uppdateringar m.m.

Laptop och Desktop Reparationer

– Felsökning och reparation av krånglande datorer och
datorer som inte startar.
– Installation av drivrutiner.Testning av hårddiskar,
grafikkort och processorer.
– Överföring av filer, dokument, bilder och filmer
från trasiga datorer.
– Installation av hårdvara som exempelvis skrivare eller hårddiskar.

Nätverk, design & Säkerhet

Vi kan nätverk, vi lägger upp förslag på vilken topologi som passar er.  Vi ställer upp med ev.
utbildning för att få ut maximalt av ert nät. Naturligtvis säljer vi all tänkbar utrustning.

Distansarbete med VPN & fjärranslutningar är min specialitet.

Backup & Recovery services

Lagra företagets backuper externt. Säkert, tryggt och bekvämt!
Skydd mot brand, översvämning, stöld eller annan katastrof inom ert företag.

Ofta tänker vi på stöld, brand och vattenskador men dessa är trots allt ovanliga. Vanligaste orsaken till informationsförluster är hårdvarufel, programfel och den mänskliga faktorn. Många gånger går informationen att återskapa men det kostar i flera fall stora pengar och avbrottet betyder kundförluster och att företagets godwill skadas. Det förekommer ofta att backupmedia lämnas i samma rum som server/ dator och alltså gått förlorad av samma orsak som original informationen förlorats.
FTP. Backup Service minskar riskerna och ökar din säkerhet.

Webb Administration

Vi erbjuder webhotellplats för våra kunder från 45 kr/mån.
Obegränsad email, virus- och spam filter, DNS, FTP, statistik osv.

Webhotellplats och komplett administration av domainnamn, E-Mail konton, ftp konton och allt som hör till.
Flyttning av befintliga web sidor epost konton ordnar vi.
Webbplatsutvecklare · WordPress-utvecklare · E-handelsspecialist

Vi gör så att ni kan ägna er åt er kärnverksamhet

Vem är jag och varför skall ni samarbeta med mig ?

Helt vanlig 64årig kille. Make, far, morfar och farfar.

Försöker att njuta och prova det mesta i livet, man lever ju
bara en gång.

Pratar samma språk som er (försöker att inte använda några invecklade IT-Termer som jag knappt själv förstår).

Är inte nykläckt inom IT området, utan har en genuin erfarenhet i snart 40år.

Jag säger inte till er vad ni behöver och måste ha!
Detta är något som vi gör tillsammans.

Jag kommer med förslag och idéer till eventuella förbättringar och vad som
behöver underhållas men det är ni som bestämmer.

Kontakta mig.